Tankar

Ljusets hastighet

Ljusets hastighet

Ljusets hastighet är 300.000 kilometer per sekund.
Det innebär att ljuset går sju varv runt jorden på en sekund.
Inget kan röra sig snabbare än ljuset.

Men ändock – nedanstående text är kopierad från Wikipedia.

Kvantsammanflätning, kvanthoptvinning, kvantintrassling, snärjning eller kvantkorrelation (även engelskans entanglement används) är ett kvantfysikaliskt fenomen. Det innebär att om partiklar är sammanflätade kommer ändringar av en av partiklarna omedelbart att medföra att egenskaperna för de andra partiklarna ändras, oberoende av hur långt det är mellan dem.

Ett vanligt exempel på sammanflätade partiklar är två elektroner, som på grund av hur de skapades tillsammans är spinnlösa. Om man mäter spinnet hos en av elektronerna (som var för sig inte är spinnlösa), får den andra elektronen omedelbart lika stort men motriktat spinn. I vissa avseenden kan sammanflätade partiklar anses vara en enda partikel, eftersom de kvantmekaniskt delar samma tillstånd, men denna sammanflätning bryts så snart som en del i partikelparet mäts.

(Detta är ovanstående stycke omskrivet av mig för jag tyckte det var otydligt. Jan Edelius.)
Ett vanligt exempel på sammanflätade partiklar är ett par av två sammanflätade elektroner, som på grund av hur de skapades tillsammans är spinnlösa när man mäter spinnet. Om man mäter spinnet hos den ena elektronen, får den andra elektronen omedelbart lika stort men motriktat spinn. Det vill säga när du mäter på båda så tar de två motverkande spinnriktningarna ut varandra. Men när du mäter på den ena eller den andra så har de ett spinn som är motriktat varandra och upphäver varandra. I vissa avseenden kan sammanflätade partiklar anses vara en enda partikel, eftersom de kvantmekaniskt delar samma tillstånd, men denna sammanflätning bryts så snart som en del i partikelparet mäts.

 

Du kan se det som så att om du har två partiklar där båda har en vit sida och en svart sida.
Om du lägger dem på ett bord framför dig och vänder på den ena så ”känner” den andra detta och vänder på sig i exakt samma ögonblick.
Om du lägger den ena på bordet framför dig och den andra på månen så händer samma sak. Och då tar det ändå drygt en sekund för ljuset att gå från ditt bord till månen.
Om du lägger den ena framför dig på bordet och den andra någonstans i andra sidan av universum så händer samma sak. När du vänder den på bordet framför dig så vänder den sig i andra änden av universum i samma ögonblick. Ock då tar det ändå cirka 90 miljarder år för ljuset att färdas samma sträcka.
Att tvillingpartiklar (eller sammanflätade partiklar) bär sig åt så är experimentellt bevisat.

Partiklarna kan vara till exempel elektroner, fotoner, små molekyler och till och med vissa diamanter.

Vår fantastiska planet

Planeten jorden

Vår planet bildades för ungefär 4,5 miljarder år sedan.
Ett antal speciella fenomen har bidragit till att liv har kunnat uppstå på jorden.
Fenomen som var för sig inte är särskilt speciella men som alla krävs och att detta skall ske är mycket osannolikt.
Det första liv på jorden som vi kan se spår av är 3,6 miljarder år gammalt.

Vatten
Tidigt i Jordens historia, för mer än 4 miljarder år sedan, så påverkades asteroidbältet av oregelbundenheter i de yttre planeternas rörelser. Detta fick till följd att asteroider bombarderade bland annat jorden. Detta höll på i mellan 600 och 700 miljoner år. Det antages att de flesta av dessa asteroider bestod av is och således bidragit till bildande av vatten på jorden.

Jordens magnetfält
Jordens magnetfält uppstår i de yttre delarna av jordens kärna. Magnetfältet sträcker sig långt ut i rymden. Det kallas för magnetosfären.
Detta magnetfält böjer av solens kosmiska strålning så att den inte träffar jorden. Hade så inte varit fallet så hade inget liv kunnat existera på jorden. Solens strålning hade då bränt sönder detta.
Norrsken är en effekt av detta. Det uppstår när solens strålning träffar magnetosfären.

Jordens avstånd till solen och jordens bana
Jordens avstånd till solen är perfekt avpassat för att det skall finnas liv på jorden. Vatten finns i både gasform (ånga), flytande form (vatten) och fast form (is). Medelavståndet till solen ändrar sig ej heller mer än en meter på en miljon år.
Jordens bana runt solen är cirkulär. Detta medför att vi har en perfekt medeltemperatur på jorden. Årstidernas växlingar beror på jordaxelns lutning och ej på avståndet från solen.
Många andra himlakroppar har en elliptisk bana. Hade jorden haft en elliptisk bana runt solen så hade det medfört att två gånger om året hade vi varit närmare solen och två gånger längre ifrån. Då hade det kunnat vara för varmt respektive för kallt för liv på jorden.

Cyanobakterier
Tidigt i jordens historia så bildades cyanobakterier. Under omkring 2 miljarder år så omvandlade de svaveldioxid och vatten via fotosyntes till bland annat syre.
Detta var en förutsättning för att det liv som är beroende av syre skulle uppstå och utvecklas.

Månen
Månen har via sin dragningskraft hjälpt till att värma upp jordens kärna. Tack vare detta så har jorden ett magnetfält. Detta magnetfält är av stor betydelse för livet på jorden. (Se ovan).
Jordaxelns lutning är 23,5 grader. Det är månen som håller denna lutning stabil. Tack vare detta har vi regelbundna årstider.
Hade inte månen funnits så hade jordaxelns lutning varierat uppemot 45 grader. Då hade klimatet växlat mellan extremt kallt och extremt varmt under årstiderna. Detta hade då medfört att inget liv kunnat existera eller i vart fall hade det inte kunnat utvecklas på det fantastiska sätt som det gjort.

Jag har nog glömt något men det räcker med dessa omständigheter som samverkat till att jorden utvecklats till vad den är idag. Vårt hem i universum. Ett universum som mäter cirka 90 miljarder ljusår tvärsöver.

IPCC:s senaste rapport (2014-04-03)

IPCC kommer i sin senaste rapport fram till vad jag nu sagt en längre tid. Åtminstone till vissa delar. De lägger fram scenarier för två olika fall. Det ena scenariot beskriver vad som händer om temperaturhöjningen stannar vid 2°C och det andra om temperaturhöjningen blir 4°C eller högre. Tyvärr så kommer det senare att inträffa hävdar jag. Jag tar dessutom med rovdrift av planeten med åtföljande förändringar av ekosystemet. Dessutom tar jag med troliga pandemier som mycket kommer att bero på vår överanvändning av antibiotika och dessutom på vårt sätt att bedriva livsmedelsproduktion med därtill hörande utveckling av sjukdomar.
I nästa rapport om sisådär 7 år så kommer det att stå att politikerna gjort alldeles för lite. Då kommer alternativen att vara i bästa fall en temperaturhöjning på 4°C och i sämsta fall 5-7°C. Detta är i alla fall min åsikt!
Vad skall man säga!
Vad tror Du?
Länk till IPCC. http://www.ipcc.ch/

Kan vi vända på utvecklingen i världen?

Jag tror att den frågan måste besvaras med ja och nej.
Ja i det långa perspektivet - tiotals år. Eller egentligen NEJ. Utvecklingen pågår ständigt (av sig själv?) ungefär som evolutionen.
Nej i det korta perspektivet - några månader till något år.
Jag har på annat ställe skrivit om ett katastrofscenario som jag tror att jorden och jordens befolkning står inför. Då har jag också funderat på vad man (jag) kan göra för att förhindra katastrofen/katastroferna. Och jag har kommit fram till att jag kan inte göra något som förhindrar detta. Jag skall nu förklara varför.
Jag har förhoppningsvis bidragit till att ge mina barn en del av mina värderingar. Sammalunda fast kanske i mindre omfattning när det gäller mina övriga närmaste. Men när det gäller vilka val man gör här i livet så är det på marginalen som vi kan påverka den närmsta omgivningen. Och omgivningen lite längre bort kan vi ej påverka alls för vi har inte den sortens kontakt med dem. Inte ens världens mäktigaste man/kvinna, USA:s president, kan mer än på marginalen påverka utvecklingen. Han/hon måste ju bedriva en politik som medför att folket kan bibehålla eller förbättra sin livsstil.
Att bibehålla eller förbättra vår livsstil är ju drivkraften. Vi vill ju alla få det bättre. Det är inget konstigt i det. Det är ju huvudsakligen ett ekonomiskt välstånd det handlar om. Vi vill ha villa, sommarstuga, bil/bilar, segelbåt, köpa ny smartphone, ny surfplatta med mera. De som inte har det vill ha det och de som har det vill ha mera eller bättre. Om det är bra eller dåligt är en annan fråga.
Detta är ju då själva motorn i utvecklingen. En utveckling där alla (nästan) jordens människor drar åt samma håll och där jordens sammanlagda ekonomi strävar efter att uppfylla denna önskan.
Jag ser jordens befolkning (c:a 7,2 miljarder år 2014) som en stor organism som går åt ett håll. Om du petar på den så märker den det inte. Om USA:s president petar på den så kanske den märker det men bryr sig inte nämnvärt.
Det är först när något händer som hotar själva organismens överlevnad som den börjar fundera över sin situation. Först börjar några celler i organismen må dåligt. Sedan sprider det sig till fler. När omkring hälften av cellerna är dåliga eller har dött, då inser organismen att den måste göra något innan alla celler har dött och hela organismen är utplånad.
Det sägs ju att människan reagerar först när katastrofen är ett faktum. Det är väl ungefär så som jag har beskrivit det ovan fast med lite fler ord. Jag vill försöka förstå varför det är så.
Ju större katastrofen är desto klokare blir vi efteråt och desto större förändring genomför vi av utvecklingen. Jag tror att även om man inte kan säga att utvecklingen är en del i evolutionen, så har ju evolutionen gjort oss människor till de vi är idag och vi har drivit på (styrt) över utvecklingen.
Självklart har du din fria vilja att göra dina val. Eventuellt tillsammans med andra. Då blir ju ni en liten mikroorganism bredvid den stora organismen. Och ni har valt att gå en annan väg. Men detta handlar om ett jämförelsevis litet antal individer.
Därför tror jag att vi inte kan vända på utvecklingen i världen.


Här är en länk till vissa delar av utvecklingen.
(Om någon känner till forskning eller litteratur som behandlar större gruppers  beteende eller agerande, så tipsa gärna mig.)

 

Vår civilisations undergång

Jag har ett tag nu hävdat att vår civilisation kommer att gå under. Om du liksom jag beaktar alla larmrapporter som kommer dagligen så måste du liksom jag dra slutsatsen att så som vi lever nu håller inte. Vi kör mot en bergvägg med gasen i botten. Det är redan försent att undvika en krasch. Men vi har ändå inte ens börjat bromsa. Vi har möjligtvis börjat att lätta på gasen. Ju längre det dröjer innan vi börjar bromsa ju större blir smällen och ju värre blir skadorna.

Jag hörde precis på nyheterna att forskning säger att vår civilisation kommer att kollapsa inom de närmsta decennierna. Jag tror det var de närmsta 20-30 åren. Hörde ej vem som kommit med denna rapporten. Det inger möjligtvis en viss känsla av tillfredsställelse att veta att man har tänkt rätt men absolut ingen glädje.

Jag skall försöka få fram vem som kommit med rapporten (FN:s klimatpanel?).

Arctic Death Spiral and the Methane Time Bomb

The Gulf Stream and the Next Ice Age - Future Focus Episode 2013

Overfishing and more: SEA THE TRUTH -- In 2048 The Oceans Will Be Empty!

 

Undergång

Undergång med undertiteln - Civilisationernas uppgång eller fall av Jared Diamond.
Utgiven i Sverige av Pan förlag. Originalets titel - Collapse:How Societies Choose to Fail or Succeed.
Denna bok fick jag i julklapp av en av mina söner för något år sedan. Den består av 600 sidor med finstilt text och tar ett tag att läsa.
Den beskriver ingående ett antal samhällen och civilisationer som är försvunna. Den beskriver även ett antal modärna samhällen med mer eller mindre stora problem. Den ger en grundlig analys av bakgrunden till varför dessa samhällen har gått under respektive varför de har stora problem idag. Jared Diamond ställer bland annat frågan vad den människa på Påskön tänkte som högg ner det sista trädet. Du får en rejäl tankeställare när han jämför med vårt jordklot i våra dagar. Jag rekommenderar alla att läsa den.

 

För hundra år sedan

För ett hundra år sedan - 1914:

Första världskriget startade den 28 juli.
Vi var 5.659.058 invånare i Sverige. (Idag drygt 9,6 miljoner.)
I USA 99.111.000. (Idag över 316 miljoner.)
I Tyskland 68.000.000. (Idag c:a 80 miljoner.)
I Frankrike 39.600.000. (Idag 65.8 miljoner.)
Det fanns omkring 1,6 miljarder människor på jorden. (Idag uppskattat 7,2 miljarder.)
Det fanns omkring 3000 bilar i Sverige.
Antibiotika fanns ej ännu.
Radiosändningar fanns ej i Sverige.
De flesta svenskar använde utedass.
De flesta svenskar fick hämta vatten utomhus.
Dina föräldrar var småbarn eller ännu ej födda.
Det lever människor idag som var födda 1914 eller före.

 

Evolutionens största misstag

Människan kan mycket väl visa sig vara evolutionens dyraste misstag.
Vi har getts en sådan intelligens så att vi har förmågan att utrota oss själva.
Förmodligen har vi inte getts ett sådant förstånd så att vi låter bli.