Tankar

Kassandras andra förutsägelse

Kassandra säger:"År 2100 kommer en stor del av fiskbestånden i hav och sjöar att ha kollapsat".

Kassandras tredje förutsägelse

Inom de närmsta 25 åren kommer flera finansiella kriser varav en medför ett globalt ekonomiskt sammanbrott.