Tankar

Evolutionens största misstag

Människan kan mycket väl visa sig vara evolutionens dyraste misstag.
Vi har getts en sådan intelligens så att vi har förmågan att utrota oss själva.
Förmodligen har vi inte getts ett sådant förstånd så att vi låter bli.