Tankar

Ljusets hastighet

Ljusets hastighet

Ljusets hastighet är 300.000 kilometer per sekund.
Det innebär att ljuset går sju varv runt jorden på en sekund.
Inget kan röra sig snabbare än ljuset.

Men ändock – nedanstående text är kopierad från Wikipedia.

Kvantsammanflätning, kvanthoptvinning, kvantintrassling, snärjning eller kvantkorrelation (även engelskans entanglement används) är ett kvantfysikaliskt fenomen. Det innebär att om partiklar är sammanflätade kommer ändringar av en av partiklarna omedelbart att medföra att egenskaperna för de andra partiklarna ändras, oberoende av hur långt det är mellan dem.

Ett vanligt exempel på sammanflätade partiklar är två elektroner, som på grund av hur de skapades tillsammans är spinnlösa. Om man mäter spinnet hos en av elektronerna (som var för sig inte är spinnlösa), får den andra elektronen omedelbart lika stort men motriktat spinn. I vissa avseenden kan sammanflätade partiklar anses vara en enda partikel, eftersom de kvantmekaniskt delar samma tillstånd, men denna sammanflätning bryts så snart som en del i partikelparet mäts.

(Detta är ovanstående stycke omskrivet av mig för jag tyckte det var otydligt. Jan Edelius.)
Ett vanligt exempel på sammanflätade partiklar är ett par av två sammanflätade elektroner, som på grund av hur de skapades tillsammans är spinnlösa när man mäter spinnet. Om man mäter spinnet hos den ena elektronen, får den andra elektronen omedelbart lika stort men motriktat spinn. Det vill säga när du mäter på båda så tar de två motverkande spinnriktningarna ut varandra. Men när du mäter på den ena eller den andra så har de ett spinn som är motriktat varandra och upphäver varandra. I vissa avseenden kan sammanflätade partiklar anses vara en enda partikel, eftersom de kvantmekaniskt delar samma tillstånd, men denna sammanflätning bryts så snart som en del i partikelparet mäts.

 

Du kan se det som så att om du har två partiklar där båda har en vit sida och en svart sida.
Om du lägger dem på ett bord framför dig och vänder på den ena så ”känner” den andra detta och vänder på sig i exakt samma ögonblick.
Om du lägger den ena på bordet framför dig och den andra på månen så händer samma sak. Och då tar det ändå drygt en sekund för ljuset att gå från ditt bord till månen.
Om du lägger den ena framför dig på bordet och den andra någonstans i andra sidan av universum så händer samma sak. När du vänder den på bordet framför dig så vänder den sig i andra änden av universum i samma ögonblick. Ock då tar det ändå cirka 90 miljarder år för ljuset att färdas samma sträcka.
Att tvillingpartiklar (eller sammanflätade partiklar) bär sig åt så är experimentellt bevisat.

Partiklarna kan vara till exempel elektroner, fotoner, små molekyler och till och med vissa diamanter.