Tankar

Vår fantastiska planet

Planeten jorden

Vår planet bildades för ungefär 4,5 miljarder år sedan.
Ett antal speciella fenomen har bidragit till att liv har kunnat uppstå på jorden.
Fenomen som var för sig inte är särskilt speciella men som alla krävs och att detta skall ske är mycket osannolikt.
Det första liv på jorden som vi kan se spår av är 3,6 miljarder år gammalt.

Vatten
Tidigt i Jordens historia, för mer än 4 miljarder år sedan, så påverkades asteroidbältet av oregelbundenheter i de yttre planeternas rörelser. Detta fick till följd att asteroider bombarderade bland annat jorden. Detta höll på i mellan 600 och 700 miljoner år. Det antages att de flesta av dessa asteroider bestod av is och således bidragit till bildande av vatten på jorden.

Jordens magnetfält
Jordens magnetfält uppstår i de yttre delarna av jordens kärna. Magnetfältet sträcker sig långt ut i rymden. Det kallas för magnetosfären.
Detta magnetfält böjer av solens kosmiska strålning så att den inte träffar jorden. Hade så inte varit fallet så hade inget liv kunnat existera på jorden. Solens strålning hade då bränt sönder detta.
Norrsken är en effekt av detta. Det uppstår när solens strålning träffar magnetosfären.

Jordens avstånd till solen och jordens bana
Jordens avstånd till solen är perfekt avpassat för att det skall finnas liv på jorden. Vatten finns i både gasform (ånga), flytande form (vatten) och fast form (is). Medelavståndet till solen ändrar sig ej heller mer än en meter på en miljon år.
Jordens bana runt solen är cirkulär. Detta medför att vi har en perfekt medeltemperatur på jorden. Årstidernas växlingar beror på jordaxelns lutning och ej på avståndet från solen.
Många andra himlakroppar har en elliptisk bana. Hade jorden haft en elliptisk bana runt solen så hade det medfört att två gånger om året hade vi varit närmare solen och två gånger längre ifrån. Då hade det kunnat vara för varmt respektive för kallt för liv på jorden.

Cyanobakterier
Tidigt i jordens historia så bildades cyanobakterier. Under omkring 2 miljarder år så omvandlade de svaveldioxid och vatten via fotosyntes till bland annat syre.
Detta var en förutsättning för att det liv som är beroende av syre skulle uppstå och utvecklas.

Månen
Månen har via sin dragningskraft hjälpt till att värma upp jordens kärna. Tack vare detta så har jorden ett magnetfält. Detta magnetfält är av stor betydelse för livet på jorden. (Se ovan).
Jordaxelns lutning är 23,5 grader. Det är månen som håller denna lutning stabil. Tack vare detta har vi regelbundna årstider.
Hade inte månen funnits så hade jordaxelns lutning varierat uppemot 45 grader. Då hade klimatet växlat mellan extremt kallt och extremt varmt under årstiderna. Detta hade då medfört att inget liv kunnat existera eller i vart fall hade det inte kunnat utvecklas på det fantastiska sätt som det gjort.

Jag har nog glömt något men det räcker med dessa omständigheter som samverkat till att jorden utvecklats till vad den är idag. Vårt hem i universum. Ett universum som mäter cirka 90 miljarder ljusår tvärsöver.