Tankar

Kan vi vända på utvecklingen i världen?

Jag tror att den frågan måste besvaras med ja och nej.
Ja i det långa perspektivet - tiotals år. Eller egentligen NEJ. Utvecklingen pågår ständigt (av sig själv?) ungefär som evolutionen.
Nej i det korta perspektivet - några månader till något år.
Jag har på annat ställe skrivit om ett katastrofscenario som jag tror att jorden och jordens befolkning står inför. Då har jag också funderat på vad man (jag) kan göra för att förhindra katastrofen/katastroferna. Och jag har kommit fram till att jag kan inte göra något som förhindrar detta. Jag skall nu förklara varför.
Jag har förhoppningsvis bidragit till att ge mina barn en del av mina värderingar. Sammalunda fast kanske i mindre omfattning när det gäller mina övriga närmaste. Men när det gäller vilka val man gör här i livet så är det på marginalen som vi kan påverka den närmsta omgivningen. Och omgivningen lite längre bort kan vi ej påverka alls för vi har inte den sortens kontakt med dem. Inte ens världens mäktigaste man/kvinna, USA:s president, kan mer än på marginalen påverka utvecklingen. Han/hon måste ju bedriva en politik som medför att folket kan bibehålla eller förbättra sin livsstil.
Att bibehålla eller förbättra vår livsstil är ju drivkraften. Vi vill ju alla få det bättre. Det är inget konstigt i det. Det är ju huvudsakligen ett ekonomiskt välstånd det handlar om. Vi vill ha villa, sommarstuga, bil/bilar, segelbåt, köpa ny smartphone, ny surfplatta med mera. De som inte har det vill ha det och de som har det vill ha mera eller bättre. Om det är bra eller dåligt är en annan fråga.
Detta är ju då själva motorn i utvecklingen. En utveckling där alla (nästan) jordens människor drar åt samma håll och där jordens sammanlagda ekonomi strävar efter att uppfylla denna önskan.
Jag ser jordens befolkning (c:a 7,2 miljarder år 2014) som en stor organism som går åt ett håll. Om du petar på den så märker den det inte. Om USA:s president petar på den så kanske den märker det men bryr sig inte nämnvärt.
Det är först när något händer som hotar själva organismens överlevnad som den börjar fundera över sin situation. Först börjar några celler i organismen må dåligt. Sedan sprider det sig till fler. När omkring hälften av cellerna är dåliga eller har dött, då inser organismen att den måste göra något innan alla celler har dött och hela organismen är utplånad.
Det sägs ju att människan reagerar först när katastrofen är ett faktum. Det är väl ungefär så som jag har beskrivit det ovan fast med lite fler ord. Jag vill försöka förstå varför det är så.
Ju större katastrofen är desto klokare blir vi efteråt och desto större förändring genomför vi av utvecklingen. Jag tror att även om man inte kan säga att utvecklingen är en del i evolutionen, så har ju evolutionen gjort oss människor till de vi är idag och vi har drivit på (styrt) över utvecklingen.
Självklart har du din fria vilja att göra dina val. Eventuellt tillsammans med andra. Då blir ju ni en liten mikroorganism bredvid den stora organismen. Och ni har valt att gå en annan väg. Men detta handlar om ett jämförelsevis litet antal individer.
Därför tror jag att vi inte kan vända på utvecklingen i världen.


Här är en länk till vissa delar av utvecklingen.
(Om någon känner till forskning eller litteratur som behandlar större gruppers  beteende eller agerande, så tipsa gärna mig.)