Tankar

För hundra år sedan

För ett hundra år sedan - 1914:

Första världskriget startade den 28 juli.
Vi var 5.659.058 invånare i Sverige. (Idag drygt 9,6 miljoner.)
I USA 99.111.000. (Idag över 316 miljoner.)
I Tyskland 68.000.000. (Idag c:a 80 miljoner.)
I Frankrike 39.600.000. (Idag 65.8 miljoner.)
Det fanns omkring 1,6 miljarder människor på jorden. (Idag uppskattat 7,2 miljarder.)
Det fanns omkring 3000 bilar i Sverige.
Antibiotika fanns ej ännu.
Radiosändningar fanns ej i Sverige.
De flesta svenskar använde utedass.
De flesta svenskar fick hämta vatten utomhus.
Dina föräldrar var småbarn eller ännu ej födda.
Det lever människor idag som var födda 1914 eller före.